ซื้อ Alidya Filler ออนไลน์

Alidya เป็นตัวแทนต่อต้าน lipodystrophic มักจะเรียกว่า 2nd โซลูชั่นของ Motolese ที่มีส่วนผสมเช่น กรดอะมิโน.

Alidya ช่วยลดลักษณะของเซลลูไลท์ที่มีอยู่รวมทั้งช่วยป้องกันการก่อตัวของเซลลูไลท์ใหม่ เพื่อรักษารูปลักษณ์ที่ปราศจากเซลลูไลท์ให้ฉีดซ้ำประมาณปีละครั้ง

แสดงผลลัพธ์ 1 ทั้งหมด